Kunnskap er makt

Hva kan informasjonen du legger ut om deg selv på sosiale medier brukes til?

Stefanie Jenssen (Foto: UiO)

- Definisjonen på makt er muligheten til å påvirke andres atferd,  sier jusprofessor Jon Bing i Computerworlds artikkelserie om it-makt i Norge. Artikkelen retter søkelyset på hvordan informasjonssamfunnet potensielt, og antakelig, kan føre til store endringer i etablerte maktstrukturer; kunnskap er makt, og nå i enda større grad enn før. Dette kan også få store konsekvenser for enkeltindivider.

Stefanie Jenssen på TIK er bekymret for hva som kan skje når store mengder med informasjon om enkeltpersoner finner veien ut på www, ofte fra personene selv. Med "tingenes internett" vil mengden data bli enda større. 

- Det er viktig reflektere over hva man legger ut om seg selv. Da er det du som bestemmer, ikke andre, sier Jenssen. 

Les hele artikkelen i Computerworld

Publisert 30. jan. 2013 11:19