Statoil bør ut av høyrisikoland

Helge Ryggvik, forsker ved TIK, er uenig med regjeringen og Statoil. Han mener det er på tide at Statoil trekker seg ut av udemokratiske land.

Helge Ryggvik (Foto: UiO)

I kjølvannet av terroraksjonen i Algerie kommer diskusjonene rundt videre drift av Statoils anlegg i risikosoner i midtøsten og i Afrika.

Regjeringen uttaler at å trekke seg ut av Algerie vil signalisere seier til terroristene. Det er ikke Ryggvik enig i. Han viser til sikkerhetstiltakene som må til for å trygge arbeidere i disse områdene er ekstremt omfattende:

- Jeg har hørt folk si at Statoil må begynne med droner. Når slike tiltak er neste skritt for å sørge for dine ansattes sikkerhet, da bør du heller stoppe opp og revurdere hva slags samfunn du er i, sier Ryggvik.

Han ser heller ikke bort ifra at liknende hendelser kan skje igjen, særlig i områder med politisk uro.

- Fordi prosjektene er på land, får man sosiale og politiske spenninger mye tettere innpå seg. Det er ganske nytt for Statoil, sier forskeren. 
 

Les mer om saken:

Publisert 22. jan. 2013 10:58 - Sist endret 27. jan. 2016 15:12