Energitransformasjon på overtid

Verden trenger nye radikale teknologier for å gjennomføre transformasjonen fra fossil til fornybar energi, mener Keith Smith fra Imperial College og TIK-senteret.

Forrige uke avholdt Forskningsrådet årets Energiforskningskonferanse på UiO. Tema for 2013 var "FoU for et globalt marked".

Keith Smith innledet konferansen og satte fokus på at det er på tide med et skifte fra økonomiske virkemidler, som har liten praktisk effekt på miljøet, til radikal teknologisk innovasjon.

- Vi trenger en seriøs tenkning om hvordan vi skal komme fra hvor vi er i dag til radikalt forbedret energiteknologi. Den eneste måten dette kan bli virkelighet på er at et eller flere land tar en lederrolle. Den rollen kan Norge ta, mener Smith.

Les hele artikkelen på Forskningsrådets nettsider

Publisert 27. mai 2013 10:31 - Sist endret 22. mai 2019 09:50