Første nordiske STS-konferanse holdes i april 2013

Første nordiske STS konferanse skal avholdes utenfor Trondheim (Rica Hell Hotell), den 24-26 april 2013. Konferansen arrangeres av TIK ved UiO og Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) ved NTNU.

Konferansen skal være et regionalt forum der forskere, stipendiater og andre innenfor STS-feltet kan presentere sin forskning, treffe nye og gamle STS-kolleger fra ulike miljøer i Norden og diskutere muligheter for kontakt og samarbeid fremover. 

Fristen for innsending av abstracts for papers og sesjoner er 1. februar 2013. Vi tar imot forslag løpende så det er bare å sende inn allerede nå! Papers og paneler med ”works in progress” og deltagelse av forskere fra andre nordiske land er spesielt velkomne.

Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på! Forslag sendes til STS2013@hf.ntnu.no

For mer infomasjon se Call for Papers

Publisert 28. nov. 2012 09:34