Kristin Asdal gjesteredaktør av Science, Technology and Human Values

TIK-forsker Kristin Asdal er, sammen med Ingunn Moser, gjesteredaktør av juli-nummeret av Science, Technology and Human Values (STHV). 

Gå til spesialutgaven Experiments in Context and Contexting

Publisert 31. aug. 2012 14:40