Nyheter fra CenSES

Forskningsrådet presenterer noen av nyhetene fra CenSES og kan blant annet melde om at satsning på offshore vind taper terreng til videre satsning på olje.

"Norge har omfattende FoU-satsing relatert til havvind. Mange bedrifter, særlig små og mellomstore, mener imidlertid at FoU-satsningen for offshore vind har begrenset kommersiell verdi."

Les mer om nyhetene fra CenSES på Forskningsrådets nettsider

Publisert 15. feb. 2012 16:07 - Sist endret 22. mai 2019 09:49