InterESST Alumni

InterESST Alumni er en forening for tidligere og nåværende studenter tilknyttet det internasjonale ESST- og TIK-programmet. 

InterESST Alumni er en forening for tidligere og nåværende studenter tilknyttet det internasjonale ESST-og TIK-programmet.

Foreningen skal legge til rette for at man som alumni kan holde kontakten med tidligere klassekamerater og dra fordel av et stort, internasjonalt nettverk av ressurssterke personer som jobber innenfor en rekke disipliner. InterESST ble grunnlagt 15. januar 1996 og er den eldste alumniforeningen ved Universitetet i Oslo. Fra våren 2017 ble InterESST innlemmet i linjeforeningen for masterstudentene på TIK-senteret,Teknovatøren.

Publisert 8. okt. 2010 11:08 - Sist endret 15. des. 2017 12:50