Vi forsker på: Vitenskap og teknologi

Forskere i STS-feltet studerer hvordan vitenskap og teknologi skapes, blir institusjonalisert og involvert i politikk. Vitenskap og teknologi blir studert som kulturelle og materielle praksiser som er formet av samfunnet i samspill med den sosiale og politiske virkeligheten.

Feltet ble institusjonalisert på slutten av 1960-tallet som følge av voksende bekymring i mange land rundt bruken av vitenskapelig kunnskap i politikk. Teknologi- og vitenskapsstudier er knyttet til en lang tradisjon innen historie og samfunnsfag. Denne tradisjonen bygger på en kritikk av den politiske økonomien, idealiseringen av vitenskapens og teknologiens rolle i samfunn og politikk, og til definisjoner av kompetanse og ekspertise.

På engelsk kalles teknologi- og vitenskapsstudier for Science and Technology Studies (STS). I dag benyttes denne forkortelsen også på norsk.

STS-feltet har særlig fokus på:

  • Hvordan vitenskapelige og teknologiske gjenstander produseres.
  • Hvordan vitenskapelig kunnskap blir brukt i samfunnet.
  • Hvordan vitenskapelig kunnskap samspiller med andre kunnskapsformer via politiske beslutninger.

På TIK-senteret er det VTK-gruppen som driver forskning på STS-feltet.

Prosjekter

Se alle TIK-senterets forskningsprosjekter

Publisert 12. apr. 2013 10:03 - Sist endret 16. juni 2015 13:30