Vi forsker på: Innovasjon

I studiet av innovasjon søker vi å forstå de komplekse og dynamiske relasjonene mellom sosiale og teknologiske krefter som bidrar til innovasjon i ulike kontekster.

De fleste land og regioner forsøker å finne kreative måter å skape økonomisk og samfunnsmessig utvikling på. Innovasjonsfeltet tar utgangspunkt i en forståelse av teknologisk endring og læring som sentrale drivkrefter for endring. Slike endringsprosesser forstås ut fra det gjensidige forholdet mellom teknologiske og sosiale forhold. Dette innebærer tverrfaglige studier av:
  • hva som kjennetegner innovasjon
  • hvordan økonomisk vekst og konkurranse er drevet av innovasjon og teknologisk endring
  • hvilken rolle læring og kunnskap spiller i forhold til innovasjon
  • hvordan kunnskapsbygging finner sted og kan understøttes
  • hvordan nye teknologier skapes og spres
  • hvordan innovasjon er et systemisk fenomen som er avhengig av samhandling mellom organisasjoner, institutisjoner og politikk

Prosjekter

TIK working papers

RePEc: TIK publikasjoner


 

 

Publisert 20. mars 2013 11:02 - Sist endret 26. mars 2015 16:11