Vi forsker på: Energikunnskap og modeller til verden

Kilde: Colourbox

Norske myndigheter, organisasjoner og bedrifter har gjennom bistand og handel spredd den norske modellen for energiproduksjon til andre land.

Norsk energiproduksjon i møte med verden

Norske myndigheter, organisasjoner og næringsliv har gjennom lang tid forsøkt å selge energiteknologier, etablere energiproduksjon eller spre norske modeller for energiproduksjon, forvaltning og politikk. Ved TIK-sentret har vi forskningsprosjekter som ser på hvordan bedifter, NGO'er og statlige organisasjoner som UD og Norad iverksetter og gjennomfører prosjekter i andre deler av verden. Dette forskes det på på TIK.

Publikasjoner og avhandlinger

 

The Norwegian Oil Experience - Helge Ryggvik

Er Norge et land til etterfølgelse når det kommer til hvordan utvinne olje og ta vare på nasjonale naturressurser? I denne artikkelen, som har blitt oversatt til flere språk, tar Helge Ryggvik for seg hvordan Norges forvaltning av petroleumsressursene har blitt til.

 

 

 

 

 

Arbeidstittel:

"Does aid work? Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian hydropower and petroleum projects, 1980-2010."


I sitt phd-prosjekt undersøker Reinertsen de norske bistandsprogrammene Olje for utvikling og Ren energi i et historisk perspektiv, med fokus på den norske bistandsadministrasjonens (Norads) arbeid for å overføre norsk ekspertise, erfaring og teknologi innenfor petroleum- og vannkraftsektorene. Prosjektet er teoretisk inspirert av vitenskaps- og teknologistudier (STS-feltet).

 
 

Arbeidstittel:

"Building solutions - realizing futures: Energy solutions in the making"
 
I sitt phd-prosjekt undersøker Lysgård koblingene mellom næringsliv og politikk i Norge idag, ved å fokusere på pågående saker som skaper spesiell interesse og uenighet, både politisk og teknologisk.