Vi forsker på: Energiens risiko

Kilde: Colourbox

Produksjon av energi medfører både langsiktig og kortsiktig risiko, og er derfor et viktig forskningsfelt.

Sikkerhetsaspektet i energiproduksjonen

Produksjon av energi medfører både kortsiktig og langsiktig risiko. Flere sikkerhetshensyn må tas i planlegging, produksjon og bruk av energi. Det er skapt omfattende reguleringsregimer nasjonalt og internasjonalt for å unngå ulykker og katastrofer. Reguleringene krever både utvikling av ny teknologi og kunnskap, så vel som nye praksiser. Hvordan innebygges risikohensyn når man implementerer energibruk og produksjon i samfunnet? Ved TIK pågår det forskning spesielt på sikkerhet i offshore olje og gass-sektor og på risiko ved lagring av radioaktivt avfall i atomkraftproduksjon.

Publikasjoner