Vi forsker på: Energi, teknologi og politikk

Fornybar kraft og klimautfordringene

Hvordan møter vi klimautfordringer i årene som kommer?

Energi som kunnskapsøkonomi

Energi som kunnskapsøkonomi

Hva må til for å kunne omvandle energiressurser til velferd?

Energikunnskap og modeller til verden

Hva skjer når den norske energierfaringen reiser utenlands?

Energiens risiko og sikkerhetshensyn

Energiens risiko

Hvordan håndteres energiproduksjonens sikkerhet og risiko?

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer