Vi forsker på: Energi, teknologi og politikk

Fornybar kraft og klimautfordringene

Hvordan møter vi klimautfordringer i årene som kommer?

Energi som kunnskapsøkonomi

Energi som kunnskapsøkonomi

Hva må til for å kunne omvandle energiressurser til velferd?

Energikunnskap og modeller til verden

Hva skjer når den norske energierfaringen reiser utenlands?

Energiens risiko og sikkerhetshensyn

Energiens risiko

Hvordan håndteres energiproduksjonens sikkerhet og risiko?