Forskning

INTRANSIT skal undersøke mulighetene for en strukturell omstilling i norsk økonomi. Foruten energiproduksjon, er det maritim transport, landbasert industri, samt akvakultur og fiskeoppdrett som står i fokus. Senteret kombinerer empiriske analyser av omstillingsprosesser i disse næringene med tematiske analyser på tvers av sektorer.

INTRANSIT på 90 sekunder

Senterets kick-off seminar i mai 2019 lot oss presentere for interessenter, brukerpartnere, finansiører og gjester nøyaktig hva INTRANSIT planlegger å gjøre over de neste 8 årene.

I videoen under får du høre hva de mest sentrale INTRANSIT-forskerne skal fokusere på.

 

 

"De viktigste spørsmålene jeg jobber med er hvordan nye bedrifter kommer til, hvordan de samarbeider og samhandler med eksisterende aktører, og hvordan disse interaksjonene kan bidra til å stimulere nye industrier".

- Birthe Soppe, DIGENT

 

" Økonomien kommer til å endre seg, og vi må utvikle oss i retning både en mer digital og mer bærekraftig teknologi".

- Koen Frenken, University of Utrecht