Innovativ virksomhet fra studentfronten

I slutten av mars ble det første nummeret av studentpublikasjonen Teknovatøren utgitt. Initiativtaker, redaktør og TIK-student, Christian Guttormsen, forteller om bakgrunnen for magasinet.

Teknovatøren startet opp sitt arbeid i oktober 2010, og har siden den tid bygget opp forventningene rundt universitetets første tidsskrift omhandlende innovasjons- og teknologistudier. Nesten alle studentene ved TIK-senteret har vært delaktige i prosjektet, og for noen uker siden slapp de sitt første nummer.

- Det har vært en lang vei frem til dette første nummeret, men jeg føler at prosessen har gått relativt smertefritt. At prosjektet har vært så vellykket er my på grunn av de positive og konstruktive holdningene både hos studentene og de ansatte her på senteret, sier Christian.

Sosialt bindeledd mellom studenter og ansatte

- Jeg startet Teknovatøren med to mål i sikte. Det første var å styrke det sosiale samholdet mellom studentene, samt at studentene skulle få reflektere over det faglige materialet ved hjelp av populærjournalistisk skriving - en læringsform jeg personlig tror veldig sterkt på. I tilleg var det viktig for meg å gjøre TIK-senteret mer synlig på SV-fakultetet og i andre vitenskapelige og relevante miljøer.

Teknovatøren har også bidratt til å senke barrierene mellom studentene og de vitenskapelige ansatte, og i hvert nummer vil det være en spalte hvor ansatte kan bidra med synspunkter og kommentarer.

- Jeg tror studenter og vitenskapelige ansatte nå har fått et felles produkt de kan samle seg om, noe jeg ser på som uhyre positivt. Vi har bevisst prøvd å inkludere de ansatte ved senteret, og vi ønsker et enda tettere samarbeid i tilknytning til det neste nummeret av Teknovatøren, som kommer ut i november. Etter de imøtekommende tilbakemeldingene fra de ansatte å dømme, tror jeg ikke dette blir et problem.

Ikke bare "én i mengden"

I tillegg til de sosiale fordelene ved et slikt prosjekt, har Teknovatøren lagt listen høyt med tanke på kvalitet, og mener de er en studentpublikasjon uten sidestykke ved UiO.

- Det viktigste for meg var at dette ikke skulle bli "én i mengden" av studentpublikasjoner. Styret i Teknovatøren var enige om at vi skulle legge oss på en kompromissløs linje i forhold til kvalitet og miljøhensyn, og ambisjonsnivået lå dermed meget høyt. Vi har gått for svanemerkede produkter og samarbeider kun med leverandører som har en synlig grønn profil. Som nyetablert organisasjon er det viktig å sette slike hensyn høyt, selv om man "bare er en studentorganisasjon". Med tanke på kvaliteten til magasinet var det også viktig at bidragene og estetikken holdt et høyt nivå. "Go large or go home" var et motto vi forsøkte å følge.

Veien videre

Teknovatøren distribueres foreløpig blant studenter og ansatte ved SV-fakultetet og ved utvalgte vitenskapelige miljøer. Det første opplaget er på 500 eksemplarer, men dette vil øke i tiden som kommer.

- Vi ser at Teknovatøren har blitt veldig godt mottatt på SV-fakultetet, og det er vi svært glade for. Opplaget må justeres kraftig opp for å imøtekomme etterspørselen. Det er som alltid et spørsmål om økonomi, men vi vil gjøre vårt beste for at Teknovatøren kan distribueres til alle som ønsker å lese det. Vi har vært så heldige å motta interesse fra flere eksterne læringsmiljøer som ønsker eksemplarer av magasinet, en etterspørsel vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle.

- Nå ser jeg veldig frem til neste kull med TIK-studenter. Jeg er overbevist om at de vil bringe Teknovatøren fremover i årene som kommer. Målet videre må være å lage et enda bedre nummer enn det forrige, og strebe etter perfeksjon i alle aspekter ved publikasjonen, avslutter Christian.  

 

 

Les mer om Teknovatøren på hjemmesiden (ekstern lenke), eller les første utgave her (pdf).

Publisert 19. apr. 2011 08:39 - Sist endret 30. nov. 2011 10:17