Dypt vann i horisonten

Helge Ryggvik har skrevet den fjerde rapporten i TIKs rapportserie: Dypt vann i horisonten. Regulering av sikkerhet i Norge og USA i lys av Deepwater Horizon-ulykken.

Allerede i tiden rett etter at oljeriggen Deepwater Horizon hadde eksplodert i april 2010, mens store mengder olje fortsatt strømmet ut i Mexicogulfen, stilte amerikanske kommentatorer spørsmål om ulykken kunne ha vært unngått hvis USA hadde hatt tilsvarende reguleringsregime som i norsk oljevirksomhet. Flere av kommisjonene som ble opprettet i etterkant av ulykken har trukket frem Norge som et forbilde i sine anbefalinger.

Men etterhvert som det komplekse årsaksforholdet til ulykken ble avdekket, har Petroleumstilsynet pekt på at det ved flere nestenulykker på norsk sokkel er påvist svikt som har mye til felles med feilene som ble begått forut for blowouten fra Macondobrønnen. Hva kan Deepwater Horizon lære oss om regulering?

Les hele rapporten her

Publisert 10. apr. 2012 16:27 - Sist endret 2. feb. 2019 18:42