Rapport 1, 2 og 3 i den nye serien fra TIK

TIK senteret lanserer sin nye rapportserie med tre utgivelser.

Hilde Reinertsen og Kristin Asdal står bak Fra Naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014. Rapporten analyserer utviklingen til Norges eldste miljøorganisasjon og bidrar til forståelsen av frivillige organisasjoners betydning for politikkutforming, samtidig som den gir en inngang til studien av norsk miljøhistorie.

Les rapporten her

 

Helge Ryggvik stiller spørsmål ved Norges rolle som eksempel til etterfølgelse innenfor oljesektoren. Hva er egentlig det norske oljeeventyret og kan andre nasjoner virkelig lære noe av Norge?

Les rapporten her

 

Knut Haukelid tar for seg hvordan rammene for flyreiser har endret seg etter terrorismens inntog. Notatet en er del av prosjektet "Coping with the new risks", som finansieres gjennom Forskningsrådets RISIT-program (Risiko og sikkerhet i transport). Hovedmålet er å øke forståelsen av hvordan vi håndterer risiko i transportsektoren, og særlig knyttet til faren for terrorangrep.

Les rapporten her

Publisert 26. jan. 2011 11:45 - Sist endret 2. feb. 2019 18:42