Forskning og forvaltning

Bruker byråkrater forskningsresultater? Taran M. Thune bidrar til TIKs rapportserie med en rykende fersk publikasjon.

 

Last ned rapporten her

Forskere involvert i OSIRIS-senteret jobber med en større empirisk studie for å undersøke hvordan ansatte i offentlige organisasjoner henter inn, sprer og bruker forskningsbasert kunnskap. I 2018 ble det gjennomført en pilotundersøkelse blant syv statlige organisasjoner i Norge med mål om å vinne kunnskap og erfaringer med et spørreskjemabasert metode for å kartlegge slike problemstillinger.

I en ny rapport beskrives noen hovedresultater fra den første pilotkartleggingen. Pilotundersøkelsen viser at ansatte i offentlige organisasjoner i hovedsak bruker uformelle kanaler for å få tilgang til forskning, slik som å søke på nettet eller spørre en kollega. Relativ få henter inn ny kunnskap fra forsknings primærkilder, men her er det også store forskjeller mellom politikkområder. Pilotundersøkelsen vil etterfølges av en større undersøkelse i 2019-2020.

Det finnes en engelskspråklig presentasjon av resultatene. 


 

 

Publisert 16. jan. 2019 16:05 - Sist endret 25. feb. 2019 13:38