Sykehus som innovasjonarena

Hva slags innovasjonsaktiviteter foregår i sykehus, og hvordan samarbeider de med andre aktører? Taran M. Thune bidrar til TIKs serie med en rykende fersk rapport.

Vil bygge systematisk kunnskap

Last ned rapporten her

Hva slags innovasjonsaktivitet foregår i sykehus? Hvordan samarbeider sykehus med andre aktører innen forskning og næringsliv om innovasjon? I hvilken grad er sykehus gode til å tilrettelegge for innovasjonsaktivitet blant egne ansatte og til å inngå i innovasjonssamarbeid med andre?

Dette er sentrale spørsmål både for forskere og for beslutningstakere i helseforetak og andre steder, og som det i for liten grad finnes systematisk kunnskap om.

Helseinnovasjon og sykehusets rolle

Rapporten presenterer et arbeid med å systematisere kunnskapen om helseinnovasjon og sykehusenes roller i helseinnovasjonssystemet.

Resultater fra flere undersøkelser av forskningsdrevet innovasjon på sykehus, innovasjonssamarbeid mellom sykehus og universiteter, og kjennetegn ved innovasjonsaktivitet og innovasjonskultur på sykehus presenteres også.


 

 

Publisert 30. okt. 2015 14:33 - Sist endret 2. feb. 2019 15:29