English version of this page

Publikasjoner - Side 4

Image may contain: Font, Architecture.
Published June 13, 2019 9:58 AM

Political desicions are expected to be knowledge-based. And it is the government administration’s job to aquire this knowledge. But when seeking an overview of the knowledge in your policy area – is it enough to ask a colleague?

Bildet kan inneholde: Arkitektur, Magasin, Urbant design.
Publisert 3. juni 2019 11:47

Politiske beslutninger forventes å være basert på kunnskap. Og denne kunnskapen er det forvaltningen som har jobben med å innhente. Men holder det å spørre en kollega når man skal skaffe seg oversikt over kunnskapen på området man jobber med?