English version of this page

Publikasjoner - Side 13

Publisert 21. juni 2011 12:41

Boka gir oss et sveip i norsk etterkrigshistorie, et sveip som er sentrert mot å forstå forholdet mellom politikk og natur. Når sluttet vi å snakke om «forurensningspolitikk» og begynte å snakke om «naturvern»? Og når dukket ordet «miljø» opp i politikken? Og hvorfor og hvordan skjedde disse endringene?

Publisert 19. apr. 2011 08:39

I slutten av mars ble det første nummeret av studentpublikasjonen Teknovatøren utgitt. Initiativtaker, redaktør og TIK-student, Christian Guttormsen, forteller om bakgrunnen for magasinet.

Published Nov. 9, 2010 9:57 PM

Important case study using the 'National Systems of Innovation' model Examines the unusual case of Norway's economic growth Contains historical data relating to key sectoral innovation systems The concept of National Innovation Systems is well established in academic research and enthusiastically adopted by policymakers. Yet there are relatively few in-depth studies of individual national innovation systems.This book provides just that.  

Publisert 3. nov. 2010 10:17

Arbeid med sikkerhet og arbeidsmiljø vil aldri bli et verdinøytralt fenomen. Det finnes ikke noe vitenskaplig – en gang for alle – svar på hvordan man best mulig forholder seg til risiko. Et sikkerhetssystem kan aldri vurderes løsrevet fra det samfunnssystem hvor i det til en hver tid virker.

 

Publisert 3. nov. 2010 10:13

Den ”nordiske modellen” med kombinasjonen av marked og stat, har lenge vært et ideal i internasjonal samfunnsforskning. I dag får Norge igjen oppmerksomhet for hvordan bruker- og deltakerdemokrati praktiseres.

 

Publisert 3. nov. 2010 10:00

Mange økonomer argumenterer for at land som baserer seg på produksjon av naturressurser, rammes av en ressursforbannelse som gir seg utslag i lav vekst, liten interesse for entreprenørskap og politisk korrupsjon. Norges utvikling står i skarp kontrast til en slik forståelse av ressursbaserte økonomier.

 

Publisert 1. nov. 2010 11:47

Important case study using the 'National Systems of Innovation' model Examines the unusual case of Norway's economic growth Contains historical data relating to key sectoral innovation systems The concept of National Innovation Systems is well established in academic research and enthusiastically adopted by policymakers. Yet there are relatively few in-depth studies of individual national innovation systems.This book provides just that.