English version of this page

Publikasjoner - Side 12

Publisert 19. aug. 2013 12:32

Helge Ryggvik har skrevet denne håndboken som et oppspill til debatt og skisserer en strategi for å kjøle den den norske oljevirksomheten på en måte som ikke skader norsk økonomi eller syssselsatte i sektoren, men gir betydelige bidrag til nedkjøling av det globale klimaet.

Publisert 10. apr. 2012 16:27

Helge Ryggvik har skrevet den fjerde rapporten i TIKs rapportserie: Dypt vann i horisonten. Regulering av sikkerhet i Norge og USA i lys av Deepwater Horizon-ulykken.

Published Dec. 8, 2011 10:40 AM

Air Pollution can not be contained by national borders, but is a matter of concern for all that breathe. This book analyzes the processes that surround the issue that is transboundary air pollution in Europe.

Publisert 1. sep. 2011 09:30

Politikere, industriledere, forskere og allmennheten for øvrig er i dag enige om viktigheten av en bærekraftig samfunnsutvikling. Men på tross av alle lovnader og fine ord om miljøvern er det lite som tyder på betydelig endring. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det ikke flere som beveger seg i en mer miljøvennlig retning?