Governing the Air - The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction

Luftforerensning er ikke noe som stoppes av landegrenser. Denne boken analyserer samarbeidsprosjektet som går ut på hvordan vi kal forholde oss til luftforurensning i et internasjonalt perspektiv.

Forsidebilde av Governing the Air

Rolf Lidskog og Göran Sundqvist er redaktører for Governing the Air som gis ut på MIT Press i desember 2011.

Boken tar for seg reguleringen av luftforurensnig som en dynamisk prosess som gjenspeiler stadige skifter i forholdet mellom vitenskap, politikk og ulike aktører i samfunnet.

Ved å velge luftforerensning som empirisk fous, gjør denne boken mer enn å vurdere hvilke reguleringsstrategier som er utviklet for å styre den europeiske luften. Den bidrar også med teoretisk innsikt i de dynamiske prosessene som ligger til grunn for sosial ordning, politisk forhandling og vitenskapelige praksiser. Dette er dynamikker som er særlig viktige med tanke på de globale utfordringene relatert til klimaendringer.

Forandringer i politiske forhold, vitenskapelige fremskritt og behovet for en involvert befolkning skaper store utfordringer for utviklingen av politiske retningslinjer omkring luftforurensning. Gjennom å flytte fokuset fra produkt til prosess og fra kunnskap til læring, gir denne boken et nyansert bilde av hvordan luftforurensning har blitt en fenomen som kan styres.

Les mer om boken på sidene til MIT Press

Publisert 8. des. 2011 10:28 - Sist endret 23. feb. 2018 11:44