Sporskiftet

TIKs Helge Ryggvik har publisert boken "Sporskiftet - Jernbaneverket 1996-2016".

Helge Ryggvik

Foto: UiO

Boken tar for seg jernbaneverkets 20 år lange historie, fra opprettelsen i 1996 til nedleggelsen 1. Januar 2017. Hovedtema er utviklingen av det norske samfunnets vilje til og jernbaneverkets evne til å bygge, drifte og vedlikeholde et moderne, miljøvennlig jernbanenett i Norge.

Boken er trykket på Forlaget Press etter bestillingen fra Jernbaneverket/Bane NOR.

Publisert 2. jan. 2017 14:54 - Sist endret 2. jan. 2017 14:54