Hva skjer i universiteter og høgskoler?

Hvordan tenker egentlig vitenskapelig ansatte og studenter? Taran M. Thune, Magnus Gulbrandsen og Siri B. Borlaug har bidratt med flere kapitler i boken Hva skjer i universiteter og høgskoler?.

Boken Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter tar for seg hva som foregår på norske universiteter og høgskoler.

Utgangspunkt for boken er vitenskapelig ansattes tanker om kvalitet og samfunnets forventninger til dem. I tillegg viser boken studentenes perspektiv, og hvorvidt og i hvilken grad dette stemmer overens med de ansattes.

Bidragsytere fra TIK

 

Kapitler med bidrag fra TIK:

  • Kapittel 1: Hva skjer i universiteter og høgskoler? Nicoline Frölich og Taran Thune
  • Kapittel 8: Ja takk, begge deler? Grunnforskning og anvendt forskning i universiteter og høgskoler. Magnus Gulbrandsen, Per Olaf Aamodt og Taran Thune
  • Kapittel 10: Samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon - kunnskapstriangelet i politikk og praksis. Siri B. Borlaug, Taran Thune og Magnus Gulbrandsen
  • Kapittel 11: Nettverk sett nedenfra. Samarbeid og kunnskapsoverføring blant vitenskapelig ansatte. Magnus Gulbrandsen, Taran Thune og Per Olaf Aamodt
  • Kapittel 12: Hva har skjedd i universiteter og høgskoler? Nicoline Frölich, Magnus Gulbrandsen og Bjørn Stensaker

  

 

 

Publisert 29. mai 2015 13:32 - Sist endret 29. jan. 2019 10:08