Science, Technology, Medicine - and the State

Hva kjennetegner forholdet mellom vitenskap, teknologi og samfunn i Skandinavia? Kristin Asdal er en av redaktørene for denne spesialutgaven av Science in Context.

Science in context utgis av Cambridge University Press.

Tidsskriftet Science in Context utgis av Cambridge University Press og interesserer seg for vitenskapshistorie i en epistemologisk og sosiologisk sammenheng. Naturgruppa på Kultrans står bak en spesialutgave av tidsskriftet, som har fått tittelen Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980.

 

Vitenskap, teknologi og samfunn i Skandinavia

“Den nordiske modellen” er en velkjent og mye brukt inngang for å beskrive de nordiske landene. Men vitenskap og teknologi har i overraskende liten grad vært tematisert som en side ved denne modellen. Vitenskap og teknologi er heller ikke framtredende i nasjonale fortellinger. Dette til tross for at andres blikk på oss ofte har handlet om at teknologi har inngått som en integrert del av vår demokratiske utvikling, og at teknologisk medbestemmelse har vært framhevet nærmest som del av en demokratisk utopi med de nordiske landene som modell.

Dette har vært en del av utgangspunktet for redaktørene når de har villet sette dette temaet på dagsorden i et temanummer om Skandinavia. Hva kjennetegner forholdet mellom vitenskap, teknologi og samfunn i Skandinavia? Er det noen felles trekk?  Studier av vitenskap har vist at vitenskap og teknologi inngår i bestemte samfunnsordener og bidrar til å skape dem. Forskere har framhevet og foreslått begrepet «the science-industry- nexus for å vise hvordan vitenskap og samfunn spiller sammen. For Skandinavia foreslår redaktørene i stedet uttrykket «the science-state-nexus» som en inngang til å forstå hvordan vitenskap inngår i den skandinaviske samfunnsordenen. Kristin Asdal og Christoph Gradmann er redaktører, og Tone Druglitrø og Anne Kveim Lie har bidratt med artikler - i likhet med en rekke internasjonale forskere.

 

Innholdsfortegnelse

Introduction: Science, Technology, Medicine – and the State: The Science-State Nexus in Scandinavia, 1850–1980. Kristin Asdal and Christoph Gradmann

From Administrative Infrastructure to Biomedical Resource: Danish Population Registries, the “Scandinavian Laboratory,” and the “Epidemiologist's Dream”. Susanne Bauer

Producing Standards, Producing the Nordic Region: Antibiotic Susceptibility Testing, from 1950–1970. Anne Kveim Lie

United in Separation: The Inventions of Gel Filtration and the Moral Economy of Research in Swedish Biochemistry, ca. 1950–1970. Sven Widmalm

Circumpolar Science: Scandinavian Approaches to the Arctic and the North Atlantic, ca. 1920 to 1960. Sverker Sörlin

Versions of Milk and Versions of Care: The Emergence of Mother's Milk as an Interested Object and Medicine as a Form of Dispassionate Care. Kristin Asdal

Building Transnational Bodies: Norway and the International Development of Laboratory Animal Science, ca. 1956–1980. Tone Druglitrø and Robert G. W. Kirk

Inventing Homo gardarensis: Prestige, Pressure, and Human Evolution in Interwar Scandinavia. Peter C. Kjærgaard

Les spesialutgaven i sin helhet på nett.

 

 

Av Kristin Asdal
Publisert 26. juni 2014 12:49 - Sist endret 25. sep. 2014 15:49