Norsk olje og klima - En skisse til nedkjøling

Helge Ryggvik har skrevet denne håndboken som et oppspill til debatt og skisserer en strategi for å kjøle den den norske oljevirksomheten på en måte som ikke skader norsk økonomi eller syssselsatte i sektoren, men gir betydelige bidrag til nedkjøling av det globale klimaet.

Den norske utvinningen av olje og gass utgjør en betydelig andel av verdens utslipp av klimagassen CO2. Samtidig har det årlige investeringsnivået knyttet til leting og utvinning på norsk sokkel blitt så stort at både annen insdustri og miljøvennlige omstillingsprosjekter trenges til side.

En reduksjon i oljeutvinningstempoet er et av de mest effektive globale klimatiltakene som kan gjøres i Norge. Ved å begrense aktivitetsnivået og produksjonen på norsk sokkel kan vi bidra til å sikre at ikke alle påviste karbinforekomster havner i markedet. Hvis vi gjør dette på en planmessig måte, vil nedkjølingen også styrke norsk økonomi og gi langsiktighet for sysselsatte i oljesektoren.

Boken er et samarbeidsprosjekt mellom:

  • Fremtiden i våre hender
  • Greenpeace
  • NTL
  • Fagforbundet
  • Klimavalg 2013
Publisert 19. aug. 2013 12:32 - Sist endret 2. mars 2014 10:36