Politikkens natur. Naturens politikk.

Boka gir oss et sveip i norsk etterkrigshistorie, et sveip som er sentrert mot å forstå forholdet mellom politikk og natur. Når sluttet vi å snakke om «forurensningspolitikk» og begynte å snakke om «naturvern»? Og når dukket ordet «miljø» opp i politikken? Og hvorfor og hvordan skjedde disse endringene?

Boka viser hvordan vitenskap, miljøengasjement og industrireisning har vært langt mer sammenfiltret gjennom hele etterkrigstiden enn det har vært vanlig å anta. Kristin Asdal argumenterer ikke bare for at naturen former politikken, men også for at politikken former naturen. En slik forståelse av natur som historisk foranderlig åpner opp for ny forståelse av natur i sin alminnelighet og også av naturforståelser innen ulike vitenskapelige disipliner.

 

"Analysen hennar overgår ikkje berre det meste av det eg har lese av dokumentanalyse av statsvitarar og historikarar (...), eg trur han ville vere av interesse for mange som er meir allment interesserte i tekstanalyse"

- Oddgeir Osland, anmeldelse i Forskerforum

Anmeldelse i Historisk Tidsskrift 2013

Publisert 21. juni 2011 12:41 - Sist endret 29. apr. 2014 13:49