Dynamics of Collaboration in University Partnerships

Taran M. Thune og Magnus Gulbrandsen har publisert en artikkel i The Journal of Technology Transfer.

Foto: UiO

Bedrifter og universiteter i skjønn forening

Artikkelen "Dynamics of Collaboration in University Partnerships: Do initial conditions explain development patterns?" tar for seg forskningssamarbeid mellom universiteter og bedrifter. Forfatterne viser at deltakelse i nettverk er positivt for oppstart av slike samarbeid, men at det har begrenset påvirkning på samarbeidets videre utvikling over tid.

Dette illustrerer nettverkenes svake sider; De er kontakskapende, men kan føre til svake, "symbolske" partnerskap med lite involvering fra bedriftens side.

Les hele artikkelen her:

Publisert 26. nov. 2014 16:21 - Sist endret 29. jan. 2019 10:08