Rik på natur

Mange økonomer argumenterer for at land som baserer seg på produksjon av naturressurser, rammes av en ressursforbannelse som gir seg utslag i lav vekst, liten interesse for entreprenørskap og politisk korrupsjon. Norges utvikling står i skarp kontrast til en slik forståelse av ressursbaserte økonomier.

 

I Rik på natur diskuterer forfatterne teorier og litteratur om forholdet mellom ressurser og velstandsutvikling. Boka påviser med konkrete eksempler hvordan det skjer omfattende og komplekse innovasjonsprosesser som legger grunnlag for dynamisk endring i disse næringene: Silisiumindustrien ble omformet til solcelleindustri, vann ble et kommersielt produkt, torsk ble havbruksnæring og tradisjonsrik mat ga grunnlag for desentralisert småproduksjon.

Videre belyses strategiene for utvikling av hydrogenbasert energiproduksjon samt problematikken omkring innføringen av vindkraft og gassdrevne skip.

Publisert 3. nov. 2010 10:00 - Sist endret 10. sep. 2021 09:41