Miljösociologi

Politikere, industriledere, forskere og allmennheten for øvrig er i dag enige om viktigheten av en bærekraftig samfunnsutvikling. Men på tross av alle lovnader og fine ord om miljøvern er det lite som tyder på betydelig endring. Hvorfor er det slik? Hvorfor er det ikke flere som beveger seg i en mer miljøvennlig retning?  

Göran Sundqvist og Rolf Lidskog gir i denne boken svar på hvordan miljøspørsmål oppstår, utvikles og håndteres.

Utgangspunktet er at miljøproblemer skapes av samfunnet; de finnes ikke "utenfor" samfunnet de oppstår i. Det er menneskelige handlinger som skaper miljøproblemer, og det er kun gjennom endring av etablerte handligsmønstre slike problemer kan løses.

Les mer om boken på studentlitteratur.se

Publisert 1. sep. 2011 09:30