Adferd, teknologi og system- en sikkerhetshistorie

Arbeid med sikkerhet og arbeidsmiljø vil aldri bli et verdinøytralt fenomen. Det finnes ikke noe vitenskaplig – en gang for alle – svar på hvordan man best mulig forholder seg til risiko. Et sikkerhetssystem kan aldri vurderes løsrevet fra det samfunnssystem hvor i det til en hver tid virker.

 

Boken viser hvordan sentrale sider ved det vi kjenner som en norsk tilnærming til sikkerhet, med arbeidsmiljøloven og internkontroll, langt på vei er blitt til i opposisjon til den filosofi og det underliggende menneskesyn som ligger til grunn for adferdsbasert sikkerhet.

Dette er en bok for alle som på en eller annen måte forholder seg til HMS, også utenfor oljevirksomheten. Det er en bok som tar stilling. Boken viser hvordan alle sikkerhetssystemer i bunn og grunn bygger på helt bestemte ideologiske forutsetninger.

Les mer om boken

Publisert 3. nov. 2010 10:17 - Sist endret 11. jan. 2011 15:04