Artikler

Sist endret 18. jan. 2017 15:20 av robinrf@uio.no

Overgang fra olje og gass til vindkraft og annen fornybar energi er ikke enkelt. Og det åpenbare potensialet for slik påvirkning er klart uoppfylt. Det manglende samspillet mellom institusjoner er med på å svekke en slik satsing.

Sist endret 18. jan. 2017 15:19 av robinrf@uio.no

Innovasjon i ressursbaserte næringer, som olje og gass, følger andre spilleregler enn industrien generelt og høyteknologiske bedrifter spesielt.

Sist endret 18. jan. 2017 15:18 av robinrf@uio.no

Den norske oljeindustriens utvikling har vært preget av store forandringer; fra nasjonalt favoriserte fanebærere til internasjonalt konkurransedyktige utfordrere.

Sist endret 18. jan. 2017 15:19 av robinrf@uio.no

Land med store naturforekomster blir som regel ikke rikere. Norge er et annerledesland. Vi har greid å bruke naturforekomstene til å bli en kunnskapsøkonomi.