English version of this page

Midtveisseminar: Innovasjon i petroleumsindustrien

Norsk industri har tradisjonelt svak posisjon i ulike innovasjonsrankinger, ofte forklart gjennom sterkt fokus på olje- og gasselskaper i den norske industristrukturen. På den andre siden er norsk petroleumsindustri ansett for å være svært innovativ. Svaret kan ligge i måten innovasjon organiseres i ulike sektorer.

Profilbilde av Erlend Osland Simensen

Erlend Osland Simensen

Foto: UiO

Erlend Osland Simensen avholder sitt midtveisseminar ved TIK 12. januar. Seminaret er åpent for alle.

Arbeidstittel: Mapping the Supplier Industry


TIK henviser til engelske nettsider for mer informasjon

 

Publisert 9. jan. 2017 15:10 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08