Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 18. okt. 2018 14:1515:30, Realfagsbiblioteket

Researchers in the SIVAC project will launch their recent book "Petroleum Industry Transformations: Lessons from Norway and Beyond" (Routledge, 2018) 

Tid og sted: 16. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Utbygningen
Photo of Erlend Osland Simensen
Tid og sted: 12. jan. 2017 13:0015:00, Eilert Sundt's Building, 5th floor, Room 551

Norway's poor innovation rankings is usually explained by the high presence of oil and gas companies in the industry structure. Nevertheless, the Norwegian petroleum industry is regarded highly innovative - this contradiction seem to be the result of a different way of organising innovation processes compared to other industries.

Profilbilde av Erlend Osland Simensen
Tid og sted: 12. jan. 2017 13:0015:00, Rom 551, TIK-senteret, Eilert Sundths hus, Blindern

Norsk industri har tradisjonelt svak posisjon i ulike innovasjonsrankinger, ofte forklart gjennom sterkt fokus på olje- og gasselskaper i den norske industristrukturen. På den andre siden er norsk petroleumsindustri ansett for å være svært innovativ. Svaret kan ligge i måten innovasjon organiseres i ulike sektorer.

Tid og sted: 14. nov. 201617. nov. 2016, Univeristy of Oslo, Blindern

The course will provide PhD candidates with an understanding of how new technologies, firms and industries emerge and develop within the context of the established industrial, technological and institutional structures.

Tid og sted: 14. nov. 201617. nov. 2016, Universitetet i Oslo, Blindern

Dette kurset vil gi ph.d.-kandidatene en forståelse av hvordan nye teknologier, firmaer og industrier utvikler seg innenfor konteksten av etablerte strukturer.