Ny bok om utvikling i norsk oljeindustri underveis

Forskerteamet i SIVAC-prosjektet, sammen en rekke andre norske og internasjonale forskere, skriver en ny bok om den norske oljeleverandørindustrien and dens rolle i utviklingen av oljeindustrien.

Boken har arbeidstittelen «Transformations in the petroleum innovation system: Lessons from Norway and Beyond». Boken publiseres våren 2018 på det engelske forlaget Routledge. 

Norsk oljehistorie er interessant i et internasjonalt perspektiv, da landet har hatt en bevisst politikk for å støtte utviklingen av en teknologiintensiv leverandørindustri, som nå er mer verdifull enn petroleumsproduksjonen. Petroleumsindustrien og leverandørene har gjennomgått dype endringer de siste tiårene, når det gjelder teknologiutvikling, forretningsmodeller og markeder. Det empiriske materialet er hentet fra Norge, men erfaringene diskuteres i lys av internasjonale trender. Boken tar opp hvordan petroleumsindustrien og leverandørene har utviklet seg fra tusenårsskiftet, og ser spesifikt på tre pågående endringsprosesser:

  1. Teknologiutvikling og innovasjon i petroleumsnæringen og leverandørindustriens rolle i en stadig mer nyskapende petroleumsvirksomhet
  2. Globalisering av petroleumsnæringen og leverandørfirmaernes erfaringer med  utenlandske markeder
  3. Diversifisering inn og ut av petroleum - og potensialet for nye vekstbaner for leverandørbedrifter utenfor oljenæringen

 

Publisert 11. aug. 2017 11:14 - Sist endret 11. aug. 2017 11:14