Er olje-Norge klar for omstilling?

Evner oljenæringen å omstille seg i en tid med lave oljepriser og økt fokus på miljøvennlige løsninger?

Panelet fra v. til h: Werner Karlsson, Anne-Mette Hilmen, Kjartan Pedersen, Hans Petter Bøe Rebo, Hanne Wigum, Ole Andreas Engen. Foto: Robin Reistad Fiske

Forskere fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo, har de siste årene jobbet med SIVAC-prosjektet, der de har sett på norsk leverandørindustri i oljenæringen. Fokus har vært på næringens innovasjonskraft og evne til å omstille seg i en tid med lave oljepriser og stadig økende fokus på miljøvennlige løsninger. Forleden var representanter fra Statoil, Aker Solutions, Olje- og Energidepartementet, samt andre fra norsk oljesektor, samlet på Universitetet i Oslo for prosjektets sluttseminar.

For anledningen holdt den anerkjente professor Charles Sabel fra Columbia Law School i New York en forelesning. Sabel snakket om vertikal disintegrasjon i industrien, og hvordan dette er et resultat av en usikkerhet om teknologisk utvikling. Flere forskere presenterte deretter arbeidet som er blitt gjort på SIVAC de siste årene, og funnene fra dette arbeidet.

Fra Columbia Law i New York: Professor Charles Sabel hadde tatt turen fra statene for å holde innlegg på SIVAC-seminaret. Foto: Robin ReistadFiske
Fra Columbia Law i New York: Professor Charles Sabel hadde tatt turen fra statene for å holde innlegg på SIVAC-seminaret. Foto: Robin Reistad Fiske

Prosjektleder for SIVAC, Taran Mari Thune, presentere resultater om hvordan leverandørbedrifter innoverer. Funnene som forskerne har gjort tyder på at sektoren får sine innovative gevinster både gjennom forskning og utvikling, men først og fremst gjennom samarbeid med brukere og gjennom praktiske gjennomføring av prosjekter. Aktører i oljeindustrien har rask omstillingsevne som følge av sektorens samarbeidsmodell. Samtidig viser studiene betydelige utfordringer med omstilling av mer radikal art, på grunn av den unike modellen for innovasjon. Modellen er svært gunstig sett fra leverandørenes side, men låser dem også inn i et avhengighetsforhold til oljeselskapene.

Det neste innlegget kom fra Helge Ryggvik, som sammenlignet norsk og brasiliansk oljeindustri. Norge og Brasil begynte å bygge sine oljesektorer på ca. samme tid. Til tross for dette har norsk leverandørindustri hatt betraktelig mer suksess en brasiliansk. Sammenligningen tydeliggjør en suksessfull policy-modell i Norge, og eksemplifiserte betydningen av statens rolle i industrien.

Forsker Allan Dahl Andersen holdt dagens siste foredrag. Dette bidraget til SIVAC-prosjektet fokuserte på aktører fra norsk oljesektor som har forsøkt seg i nye markeder med sine produkter eller tjenester. Dahl Andersen sa at mange av de aktørene som hadde gjort en slik omstilling med hell, hadde vært tidlig ute med sin omstilling. Prosjektet viser at utfordringer knyttet til diversifisering til nye markeder ikke primært handler om teknologi, men om forretningsmessige forhold.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt mellom seks representanter som er sterkt involvert i oljesektoren. Panelet besto av Kjartan Pedersen fra Aker Solutions, Hanne Wigum fra Statoil, Hans Petter Bøe Rebo fra Norsk Industri, Ole Andreas Engen fra Universitetet i Stavanger, Werner Karlsson fra NORWEP og Anne Mette Hilmen fra Olje- og Energidepartementet. De var alle enige om olje hadde en viktig rolle videre i norsk næring, og at leverandørindustrien vil kunne omstille seg til nye oppdrag om kontraktene er der.

Charles Sabel fra U.S.A sa avslutningsvis at Norge var fascinerende, da han opplevde at staten snakket fram industriens interesser, og at industrien talte menneskenes interesser.

Publisert 18. sep. 2017 13:13 - Sist endret 19. sep. 2017 14:36