Naturvernforbundets historie - forprosjekt (avsluttet)

I anledning sitt 100-årsjubileum i 2014 planlegger Norges Naturvernforbund et historiefaglig bokprosjekt, og ønsket derfor å få gjennomført et forprosjekt som kan legges til grunn for finansieringssøknader.

Om prosjektet

Forprosjektet identifiserer sentrale saker og problemstillinger fra forbundets 100-årige historie som vil være relevante å unersøke i et bokprosjekt, og peker særlig på betydningen av vitenskapelig kunnskap og ekspertise i Naturvernforbundets arbeid med å forme miljøsaker.

Resultater

Reinertsen, Hilde og Asdal, Kristin. 2010. Forprosjekt: Norges Naturvernforbunds historie 1914–2014. Rapport. 56 s.

Finansiering

Finansert av Norges Naturvernforbund.

 

 

Publisert 1. sep. 2010 14:12 - Sist endret 24. jan. 2019 13:11