GlobOil-bloggen

Illustrasjon

GlobOil-bloggen

Denne bloggen deler innsikter fra GlobOil-prosjektet, som omhandler innovasjon i den norske leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Hvordan tilpasser leverandørene sine produksjonsstrategier, leveransekjeder og innovative evner til den senere tids utvikling i global produksjon?

Bilde: Oljeplattformer på Gullfaks A-feltet. Foto: tjodolv, Flickr.