Deltakere i ETIS - Europeanization of Energy-Technological Innovation Systems (eksternt)