Deltakere i Europeanization of Energy-Technological Innovation Systems (eksternt)