English version of this page

ETIS - Europeanization of Energy-Technological Innovation Systems (eksternt) (avsluttet)

Om prosjektet

Fra beskrivelsen på prosjektets nettside:

"The project aims to advance analysis of what role politics play in the ongoing efforts to establish an EU-level system of innovation in low-carbon energy technologies. Analytical frameworks are developed by combining EU policy development- and systems of innovation studies."

Europeanization of Energy-Technological Innovation er et eksternt prosjekt drevet av Fridtjof Nansens Institutt. TIKs nåværende bidrag i prosjektet kommer gjennom professor Olav Wicken og postdoktor Arne Fevolden. For mer detaljer om prosjektet, se prosjektets nettside.

Bakgrunn

Fridtjof Nansens Institutt er prosjektleder for Europeanization of Energy-Technological Innovation, og deltar i samarbeid med TIK og Imperial College London. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, har en ramme på 4 år og skal avsluttes innen september 2017.

Publisert 20. jan. 2015 09:59 - Sist endret 7. jan. 2019 14:28