Vitenskap, teknologi og kultur (VTK)

Gruppen undersøker utfordringer og problemer knyttet til produksjon av vitenskap og teknologi i samfunnet gjennom historiske og samtidige studier. Forskningen er interdisiplinær og benytter et tverrfaglig sett av metoder og analytiske ressurser.

Om gruppen

Gruppen deler et fokus på kunnskap og kunnskapsproduksjon som hovedsaklig kulturell og materiell praksis. Spenningen mellom kompetanse og demokrati er en sentral oppgave for gruppen. Dette omfatter studier av ekspertise og sammenhengen mellom vitenskap, ekspertise, regulatoriske politikk, markeder, utøvere og lekfolk. På den ene siden handler dette om å studere hvordan ting er regulert i dagens kunnskap samfunn. På den annen side er fokus på de måtene som vitenskap-samfunn relasjoner og dannelse og bruk av ekspert kunnskap har endret seg historisk.

Gruppen har også et sterkt fokus på kontroverser, hvordan de oppstår blant forskere og deretter involverer andre grupper i større offentlige diskusjoner. I tillegg er vi interessert i å forbedre måten kontroversene er organisert og ledet i samfunnet. Når det gjelder empirisk fokus, er en stor del av vår forskning med fokus på natur-kultur spørsmål, miljøproblemer og spørsmål om risiko og risiko-relaterte problemstillinger.

Prosjekter

Se alle TIK-senterets forskningsprosjekter.

Studieprogrammer

Publisert 13. sep. 2010 10:30 - Sist endret 12. sep. 2016 13:35