Innovasjonsgruppen

Prosjektene i innovasjonsgruppen er organisert under flere sammenflettede forskningstemaer:

  • innovasjoners rolle i økonomisk vekst og konkurranse med blikk på regioner og nasjoner
  • analyser av hva som determinerer innovasjon i ressursbaserte økonomier
  • studier av universiteters rolle i innovasjon og samfunn
  • innovasjoners rolle i hvordan samfunn kan endre seg og ta i bruk bærekraftige teknologier (klima, teknologi og politikk)
  • innovasjonsprosesser i bedrifter, samspill og nettverk
  • innovasjonsfeltets fremvekst og dets sosiale og teoretiske grunnlag

Prosjekter

Studieprogrammer

Publisert 13. sep. 2010 10:31 - Sist endret 3. mars 2016 09:39