Om TIKs innovasjonsblogg

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo representerer et av de eldste fagmiljøene innenfor innovasjon i Norge. Forskere herfra har deltatt i sentrale prosjekter som blant annet har ledet frem til et av de viktigste referanseverkene på feltet, The Oxford Handbook of Innovation, og den første boka om fremveksten til det norske innovasjonssystemet – Innovation, Path Dependency, and Policy: The Norwegian Case.

Innenfor innovasjonsstudier har TIK tre spesialiseringer

  1. Innovasjonsøkonomi handler om å forstå og forklare forskjeller mellom bedrifter, sektorer, regioner og land i innovasjon og økonomisk vekst. Hvorfor utnytter noen ny teknologi bedre enn andre? Kan fattige land arbeide mer systematisk med innovasjon for å fremme utvikling i sitt eget land? Hva kan land lære av hverandre og i hvor stor grad må innovasjonspolitikken bare ta utgangspunkt i lokale forhold? Dette er problemstillinger fra noen pågående og nylige prosjekter.
  2. Systemstudier av innovasjon søker å forstå betingelsene for større endringer i teknologier, næringer og samfunn. Her har det vært gjort mange studier de senere årene av fornybar energi. Hva skal til for at en skal gå over fra strukturer som i stor grad baserer seg på fossilt brennstoff til strukturer som i stor grad er basert på fornybar energi? Hvordan kan samfunnet best mulig støtte opp om nye energiteknologier og bruk av miljøvennlige løsninger i tradisjonell virksomhet?
  3. Studier av innovasjonsprosesser foregår på mikronivå rettet mot å se på hvordan arbeid med innovasjon foregår i og mellom organisasjoner. Hva betyr internett for tradisjonelle bransjer som telekommunikasjon? Hvordan arbeider sykehus med innovasjon i skjæringspunktet mellom bedrifter, forskningsmiljøer, pasienter og andre aktører?
Flere av prosjektene til TIK foregår i et skjæringspunkt mellom temaene, for eksempel rettet mot å forstå regional samhandling i innovasjon og rettet mot å analysere forsknings- og innovasjonspolitikk. Det foregår også annen spennende forskning på TIK knyttet til en bredere forståelse av rollen til kunnskap, teknologi og ekspertise i moderne samfunn, ofte knyttet til kontroverser og politikk.
 
På TIKs innovasjonsblogg vil vi legge ut korte resultater fra og refleksjoner over empiriske og teoretiske sammenhenger fra prosjektene våre. Målet vårt er at dette skal bli en møteplass for folk som er interesserte i innovasjon fra et nøytralt ståsted – ikke koblet til bestemte bransjer, bedrifter, interesseorganisasjoner eller støtteordninger. Vi håper at kommentarfeltene vil bli brukt aktivt, og vi vil oppfordre andre nettsider til å lenke til denne.