Innovasjonsbloggen

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo representerer et av de eldste fagmiljøene innenfor innovasjon i Norge. Forskere herfra har deltatt i sentrale prosjekter som blant annet har ledet frem til et av de viktigste referanseverkene på feltet, The Oxford Handbook of Innovation, og den første boka om fremveksten til det norske innovasjonssystemet – Innovation, Path Dependency, and Policy: The Norwegian Case.

Les Mer »

Publisert 9. des. 2013 08:16

I 1811, da universitetet i Oslo ble dannet, så samfunnet annerledes ut enn i dag. UiO, som var det første universitetet i Norge og som en gang i tiden skulle være med på å styrke Norge på veien mot selvstyre og legge grunnlag for økt kunnskap, har i dag fått selskap av mange andre store og viktige utdanningsinstitusjoner. Universitetet i hovedstaden bærer ikke lenger ansvaret med å utdanne nye embetsmenn og nasjonen alene. Vi er tradisjonelt sett et universitet for nasjonen, men nå må vi spørre oss hvilken rolle vi ønsker at UiO skal ha, ikke for landet som helhet, men for nærmiljøet det ligger i: hovedstadsregionen Oslo og Akershus.

Publisert 8. nov. 2013 08:35

Høsten 2011 kom ideen, i 2012 ble aksjeselskapet registrert og patentsøknaden innlevert, i 2013 er første prototype fremstilt. Marte Bratlie, grunnlegger av selskapet RemovAid AS er et levende bevis på at veien fra idé til produkt er svært personlig.

Publisert 25. okt. 2013 10:31

Oslo MedTech savnet et virkemiddel for å fremme innovasjon i nært samspill med brukere og behov, og endte opp med å skape en helt ny satsing. Sykehus, forskningsmiljøer og bedrifter som arbeider med å skape nye varer og tjenester innenfor helse er med i nettverket Oslo MedTech, de er støttet økonomisk blant annet av VRI-programmet til Norges forskningsråd.