Digitalisering og mulighetene for omstilling til bærekraftig mobilitet i storbyregioner

Om seminaret

I dette seminaret vil Tom Erik Julsrud diskutere hvordan digitalisering har påvirket transportsektoren og hvilke muligheter dette gir for å utvikle et mer bærekraftig transportsystem. Hovedfokus vil være på teknologiske og organisatoriske endringer knyttet til personmobilitet i byer og tettsteder.

About the speaker

Dr. Tom Erik Julsrud er sosiolog og forskningsleder for faggruppen Reisevaner og mobilitet ved Transportøkonomisk institutt i Oslo. Han har tidligere jobber som Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Seniorforsker ved Telenors forskningsavdelinger i Norge og Asia. De siste årene har han spesielt jobbet med å studere tjenestereiser i ulike deler av næringslivet, arbeidsreiser i Oslo og Akershus, samt betydningen av delte mobilitetsløsninger for folks daglige reiser. Hans siste utgivelse er boken «Organisatorisk tillit - grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid» utgitt på Fagbokforlaget.

Påmelding

Meld deg på seminaret ved å sende oss en e-post med "Seminar Julsrud" i emnefeltet.

 

Publisert 8. apr. 2018 15:15 - Sist endret 8. apr. 2018 15:15