English version of this page

Disputas: Hilde Nykamp

M.A. ESST Hilde Nykamp vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Green innovation in the Norwegian construction sector: policies, projects and industrial dynamics.

Hilde Nykamp
Foto: Mads Lillevold


Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen starter klokken 10.15 presis, i Gamle festsal.
 

Tittel på prøveforelesning

"What is sustainable innovation and how can it be achieved?"

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Tim Brady, CENTRIM, Universitetet i Brighton, Storbritannia (1. opponent)
  • Professor Anne Bergek, Teknikens ekonomi og organisation, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige (2. opponent)
  • Professor Erling Holden, Høgskulen på Vestlandet/TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO

Leder av disputas

Studiedekan Ingjerd Hoëm, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Veiledere

  • Professor Magnus Gulbrandsen, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO
  • Professor Jonas Söderlund, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI
Publisert 7. mai 2018 12:24 - Sist endret 24. jan. 2019 15:23