2018

Tidligere

Tid og sted: 9. nov. 2018 12:1515:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Siviløkonom/MSc i internasjonal markedsføring og strategi Hanne Kristine Hallingby ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Understanding Platform Emergence and Openness in the Mobile Telecommunications Industry Using Platform Ecosystem and Technological Innovation Systems Perspectives".

Tid og sted: 16. okt. 2018 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

M.A. i utvikling, institusjoner og økonomisk integrasjon Jakoba Sraml Gonzalez vil forsvarer sin avhandling for graden ph.d: "Innovation in situations of crisis: oil and gas suppliers as innovators during the 2014–2017 industry downturn".

Tid og sted: 29. mai 2018 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt.47

M.A. ESST Hilde Nykamp vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Green innovation in the Norwegian construction sector: policies, projects and industrial dynamics.

Tid og sted: 26. apr. 2018 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt.47

M.A. i samfunnsøkonomi Christine Mee Lie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pursuing green growth and innovation: The role of policy. Empirical evidence from South Korea.