2017

Tidligere

Tid og sted: 8. juni 2017 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt.47

M.A.ESST. Erlend Andre Tveiten Hermansen ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Rigor and Relevance: Navigating the Climate Science-Policy Nexus"

Tid og sted: 9. mars 2017 12:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

M.A. ESST Håkon Endresen Normann ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway.