TIK disputaser 1999 - 2015

2015

Linda Madsen - Ph.d.

Avian flu mobilities. Following bio(in)securities in Turkey and beyond

Mads Dahl Gjefsen - Ph.d.

Vehicle or destination? Discordant perspectives in CCS advocacy

Siri Brorstad Borlaug - Ph.d.

Exellence and innovation in research policy - external steering and internal responses

2014

Maria Røhnebæk - Ph.d.

Standardized Flexibility. On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV)

Eivind Alf Jacobsen - Ph.d.

Dangerous liaisons. Domestic food safety practices

2013

Jens Hanson - Ph.d.

Dynamics of innovation systems for renewable energy technology: The role of post-introduction improvements

2012

Tore Li - Dr.philos

Korporativt og storskalert gjennombrudd. Amerikanske, vesttyske og norske statsmakters engasjement i naturvitenskapelig og teknologisk forskning 1940 - 1965

Tone Druglitrø - Ph.d.

Å skape en standard for velferd. Forsøksdyr i norsk biomedisin, 1953-1986

2011

Enrico Sorisio - Ph.d.

Innovation, Policy and Social Surplus in the Market for Biopharmaceuticals

2010

Irene Olaussen - Ph.d.

Disability, Technology & Politics: The Entangled Experience of Being Hard of Hearing

Jens Plahte - Ph.d.

Vaccine innovation for public health, or for profits - or for both? The Cuban biotech sector in a national and global context

Siv Frøydis Berg - Ph.d.

Ny teknologi, gamle forestillinger. Kloning og kunstige mennesker i Shelleys Frankenstein, Goethes Faust II og Huxleys Brave New World

Anne Mette Bjerkan - Ph.d.

Work, Health and Safety Culture/Climate -A study of employees in the Norwegian oil and gas industry

Koson Sapprasert - Ph.d.

Exploring Innovation in Firms. Heterogeneity, technological and organisational innovation, and firm performance

Tor-Olav Nævestad - Ph.d.

Culture, crises and campaigns: Examining the role of safety culture in the management of hazards in a high risk industry

Stefanie Jenssen - Ph.d.

Foresight between Uncertainty and Convention. An ethnographic study of research policy foresight at the Research Council of Norway

2009

Hilde Thygesen - Ph.d.

Technology and good dementia care: A study of technology and ethics in everyday care practice

Olav Jacob Kringen - Ph.d.

Culture and Control. Regulation of Risk in the Norwegian Petroleum Industry

2008

Svein Erik Moen - Ph.d.

Innovation systems as “paths”: Case studies of the Norwegian innovation system and the aluminium sectorial innovation system

Jarle Moss Hildrum - Dr.polit.

Distributed innovation - Perspectives on the geography of knowledge

2007

Beate Karlsen - Dr.polit.

Organisatoriske valg. Endring og utvikling av nye arbeidsformer offshore

Jon Vatnaland - Ph.d.

Stability and Change in the Organisation of Industry. The Chain Store Innovation and the Transformation of American Retailing in a Comparative Perspective

Henrik Treimo - Ph.d.

Laks, kart og mening. Det norske laksegenomprosjektet

Torunn Judith Kvinge - Dr.polit.

Essays on foreign direct investments and host country effect

Arne Martin Fevolden - Dr.polit.

Innovation Capacity Utilization in the Information and Communication Industries

Tommy Høyvarde Clausen - Ph.d.

Source and Impacts of R&D and Innovtion in the Norwegian Innovation System: Firm, Sectorial and Policy Perspectives

2006

Brian Portelli - Dr.polit.

Foreign Direct Investment, Multinational Enterprises and Industrial Development. Backward Linkages and Knowledge Transfer in Tanzania

Marisa D´Mello - Ph.d.

Understanding Selves and Identities of Information Technology Professionals: A Case Study from India

Jyotsna Sahay - Ph.d.

Understanding Organisational Implementation of (G)IS From a Human Response Development Perspective

2005

Vidar Enebakk - Dr.art.

Mellom de to kulturer. Oppkomsten av vitenskapsstudier og etableringen av Edinburgh-skolen 1966-76

Olav Hamran - Dr.art.

Det egentlige drikkeonde. Måtehold i etterforbudstida.

Christine Myrvang - Dr.philos.

I forbrukets grenseland. Innganger til konsum, kultur og samfunnsanalyse 1914-1960

Martin Srholec - Dr.polit.

Innovation and economic development in the global economy

Sverre Herstad - Dr.polit.

Utenlandsk direkte eierskap. Analytisk rammeverk, tendenser og implikasjoner

2004

Kristin Asdal - Dr.art.

Politikkens teknologier. Produksjoner av regjerlig natur

Fulvio Castellacci - Dr.polit.

Innovation and Economic Growth in Europe: Evolutionary Perspectives

2003

Lars Christian Risan - Dr.art.

Hva er ei ku? 'Norsk Rødt Fe' som teknovitenskap og naturkultur

Ingunn Brita Moser - Dr.art.

Road Traffic Accidents: The Ordering of Subjects, Bodies and Disability

Beate Elvebakk - Dr.polit.

Virtual Chemistry. A Phenomenological Analysis

2002

Ketil Gjølme Andersen - Dr.art.

Den teknologiske og den økonomiske fornuften. Tysk nasjonaløkonomi mellom Bildung og rasjonalisering 1909-1939

Brita Brenna - Dr.art.

Verden som ting og forestilling. Verdensutstillinger og den norske deltakelsen 1851-1900

2001

Yngve Nilsen - Dr.art.

En felles plattform? Norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 1998

2000

Helge Ryggvik - Dr. philos.

Norsk oljevirksomhet mellom det nasjonale og det internasjonale. En studie av selskapsstruktur og internasjonalisering

1999

Knut Haukelid - Dr.Philos.

En historie om risiko – Antropologiske betraktninger om sikkerhet, bedriftskultur og ledelse i norsk oljevirksomhet

Publisert 19. okt. 2010 21:45 - Sist endret 12. sep. 2016 10:09