Optimize the Future

Engasjer det i fremtiden sammen med kunstnere og forskere på Teknisk museum. Gjennom kvelden skal vi utforske og diskutere hvordan vi kan optimalisere fremtiden. 

Engasjer deg i fremtiden sammen med kunstnere og forskere på Teknisk museum. Gjennom kvelden skal vi utforske og diskutere hvordan vi kan optimalisere fremtiden.

Oljeøkonomiens gullalder er over. Bioøkonomi står nå som et alternativ for Norges økonomiske, sosiale og miljømessige fremtid. Laks, torsk, mikrober, enzymer og andre levende systemer kan "optimaliseres" gjennom digital modellering og utvikles til innovative markedsprodukter.

Men er en slik optimalisering faktisk optimal? Optimal for hvem? Hva betyr bioøkonomi egentlig? Er det et godt alternativ?

Bli med på å:

  • Definere: Utforsk ulike definisjoner av bioøkonomi
  • Smake: Lage og smake en ny nasjonalrett for Norge, basert på dine verdier og ideer for fremtiden
  • Bio-ha >Debattere: Delta i et live talkshow og en diskusjon om Norges fremtidige bioøkonomi

Arrangementet er gratis, men det er begrenset inngang. Du må derfor bestille billetter!

Arrangementet gjennomføres på engelsk og norsk.

 

Arrangementet blir presentert av Office of Life + Art, TIK senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen og Norges naturvitenskapelige museum.

Arrangementet er finansiert av Norges forskningsråd (ReDig prosjekt).

Publisert 29. mars 2019 11:17 - Sist endret 29. mars 2019 11:17